Vizija in poslanstvo

Vizija

Naša vizija je ostati prilagodljivo podjetje hitre odzivnosti in stalne pripravljenosti na zahteve današnjega trga. Temelj naših rešitev so vlaganje v znanje zaposlenih in tehnologijo, varovanje in spoštovanje okoljevarstvenih načel, in tudi izobraževanje in socialna varnost zaposlenih. Našim odjemalcem  želimo pomeniti »podaljšek« njihovega informacijskega oddelka, ki bo prinašal kakovostne in hitre rešitve v koraku z najsodobnejšimi svetovnimi trendi na področju IKT-rešitev in izdelkov. Strategija razvoja zaposlenih in njihovega nenehnega izpopolnjevanja se bo kazala v  rastočem naboru novih rešitev, izboljšanju storitev podpore in še hitrejše odzivnosti. Storitve, ki temeljijo na kakovosti in varnosti, so naša temeljna točka, ki jo želimo nadgrajevati z novimi storitvami in najsodobnejšimi izdelki.

Poslanstvo

Podjetje Pegaz, d. o. o., je hitro odzivno podjetje z dolgoletnimi izkušnjami na področju informacijsko-komunikacijske tehnologije, postavljanju zahtevnih računalniških omrežij, njihovega vzdrževanja in nadgradnje z novo opremo ali rešitvami virtualizacije. S spodbujanjem osebnega razvoja zaposlenih z dodatnim strokovnim izobraževanjem na različnih področjih ohranjamo stik s sodobnimi rešitvami in ohranjamo svojo prizadevnost. Novo znanje je razlog za nove ponudbe Pegazovih rešitev in povečevanje konkurenčne prednosti podjetja na trgu. Sedanjim naročnikom ponujamo nove rešitve in dodatne prihranke, novim strankam pa hitro in kakovostno pomoč pri prvi vzpostavitvi optimalnega računalniškega sistema s pravo opremo in podporno rešitvijo.